Tetamu duduk di dalam kenderaan ini

Tetamu duduk di dalam kenderaan ini, tetapi pemilik duduk di luar.

[the_ad id="1737"]
[the_ad id="1741"]
Menyumbang Teka Teki

Tambah Tekateki

Made with
in Malaysia